DATE: Friday, June 14, 2024
LOCATION: Sreeprabha Auditorium, Paiyanur, Kerala
VENUE: Thureeyam Music Festival
Strings Attached – Paiyanur Friday, June 14, 2024

Vidwan Kumaresh Rajagopalan – Violin

Dr. Jayanthi Kumaresh – Veena

Shri B. HariKumar – Mrudangam

Shri Trichy Krishnaswamy – Ghatam